ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK (KDB)

21 September 2019 | Ahad
Masa: 8.00 pagi – 11.00 pagi | Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bemban, Bemban, Melaka

Tujuan:
• Menyampaikan maklumat bersifat pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawalselia kendiri serta mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet dengan bijak

Kelebihan:
• Membuka minda golongan dewasa tentang penggunaan internet dengan bijak.
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna lain.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet dengan bijak.


Penglibatan:
Penduduk setempat.

.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:


kembali ke halaman utama